Nyhedsbrev
Persondataforordningen (GDPR)

Persondataforordningen (GDPR)

Privatpersoner

Hvis du har behøv for at en pårørende afhenter din medicin, skal du være opmærksom på følgende:

Det er vores vurdering, at vi ikke uden udtrykkeligt samtykke/fuldmagt kan udlevere medicin til pårørende. Samtykke kan gives i form af en telefonsamtale, enten før medicinen afhentes eller under selve ekspeditionen.

Hvis der ikke forligger samtykke eller fuldmagt, skal den pårørende som minimum kunne oplyse dit navn og cpr-nummer samt typen af medicin, der skal hentes.

Vi udlevere ikke receptoversigter uden der forligger en skriftelig fuldmagt.

Sundhedspersonale

Sygeplejersker, plejehjemsassistenter og SOSU assistenter har i henhold til ”FMK-bekendtgørelsen” adgang til oplysninger omkring din medicin gennem det "Fælles medicinkort". Dette betyder at vi kan udlevere din medicin til dem, uden du behøver at udfylde en fuldmagt til den enkelt sundhedsperson.

Eksempel på fuldmagt

Dine oplysninger